خدایا پاداش یک ماه تلاش بندگانت را همراه با

"بقیة الله خیر لکم"

در صبح عید قرار بده.  آمین


عید سعید فطر بر شما عزیزان مبارک