عهدنامه ده گانه غدیر
 

1- غدیر را همیشه گرامی بداریم

2- به زیارت قبور ائمه و امامزادگان برویم

3- به دیدار سادات به نیابت از امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) برویم

4- به زیارت اهل قبور رویم

5- لباس نیكو بپوشیم و معطر باشیم

6- به فرزندان عیدی دهیم و آنها را شاد گردانیم

7- در حد توان درب خانه هایمان را چراغانی و با پرچم سبز آذین كنیم

8- با هركس قهر هستیم به احترام غدیر آشتی كنیم

9- سنت عقد اخوت را پاس بداریم

10- در عید غدیر برای تعجیل فرج بسیار دعا كنیم